Tổng Hợp Sự Kiện InGame

Sự In Game máy chủ MA THUẬT

Tên Sự Kiện
Sub
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng 2 – 3  4 tiếng / 1 lần

Bắt đầu 00h00

Box 1-2-3-4-5 Hằng ngày

Xuất hiện Lorencia – Noria – Atlans – Devias – Tarkan

Boss Kundun 2 – 3 23h / 1 lần Item cấp cao – Item Thần – Item 380 Hàng ngày
Sky Even 2-3-4 04h14 – 10h15 – 22h15 Item cấp cao – Item Thần – Item 380 Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu 2 – 3 4h / 1 lần  bất đầu 1h00 Item Thần – Ngọc các loại Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ (VIP) 2- 3 – 4

2 tiếng 1 lần / bắt đầu 00h00

Ngọc các loại Tiêu diệt đủ 400 quái vật tại Devil cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Sub-3 Không PK 
Lâu Đài Máu (VIP) 2- 3 – 4 00h30 – 02h30 – 10h30
14h30 – 16h30 – 20h30 – 22h30
Ngọc các loại Tiêu diệt đủ 500 quái vật tại Blood cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Sub-3 Không PK 

Tổ Đội Săn Ngọc 20
21h15 Ngọc các loại Thứ 7 – Chủ Nhật
Stadium
Dungegon Anh Hùng 20
10h45 – 19h45 Ngọc các loại – Item EXC Hàng Ngày
Map Dungegon 3
Boss Medusa 3 – 4 11h45 – 20h45 – 23h45 Item EXP câp cao Hằng ngày
Map SwamOfPlace
Blue Event 2 – 3 03h40 – 08h40 – 14h40
20h40 – 00h40 
Ngọc các loại Hàng ngày
Atlans [21:39] [48:21]
Summer Event 2 – 3 04h40 – 12h40 – 16h40
18h40 – 22h40
Ngọc các loại Hàng Ngày
Tarkan [202:107] [144:57]
Raklion Event 1 10h15  -23h15 – 02h15 Item Exl Cao Cấp – PCP Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện All Cả ngày Item Exl Cao Cấp – PCP Hàng ngày
PK ĐẠI CHIẾN 20 19h30  Phần thưởng

TOP 1 Kill :  10 Bless + 10 Soul

TOP 2 Kill : 5 Bless + 5 Soul

TOP 3 Kill : 3 Bless + 3 Soul

Thứ 3 – 5

Tham gia tại NPC PK ĐẠI CHIẾN tại SV-20 Lorencia ( 142:138)

 Binh Đoàn Rồng Thiêng 20 12:45

21:45

Boss Kundun

MDS

Giao Dịch

NPC Vulcanus

CHIẾN TRƯỜNG SINH TỬ 20 19h30 Phần thưởng :

Mỗi người chỉ có 1 Mạng duy nhất

Ngẫu nhiên ngọc khi giết người

Người sống sót cuối cùng : 10 Bless + 10 Soul

Thứ 2 – 4 –  6 

Cách tham gia : gõ /dangkypk khi Event thông báo

tại SV-20 Lorencia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nohover hover