Sự Kiện Đua Top Máy chủ Ma Thuật

1. ĐUA TOP ĐIỂM GP
 Thời gian :
– Bắt đầu 14:00 19/02/2021 đến 24h 29/02/2021
 Nội Dung :
– Điểm GP kiếm được ở nhiệm vụ ngày ( Nạp thẻ , tiêu phí )
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 Cánh cấp 2 + Luck Manalost + 11 > 3000 GP mới  đủ điều kiện nhận Top này
2 Cánh cấp 2 + Luck + Manalost > 2000 GP mới  đủ điều kiện nhận Top này
3 Cánh cấp 2 + Manalost > 1500 GP mới  đủ điều kiện nhận Top này
4 Cánh cấp 2  + Luck > 1000 GP mới  đủ điều kiện nhận Top này
5 Cánh cấp 2 > 1000 GP mới  đủ điều kiện nhận Top này

 

2. ĐUA TOP ALL 
 Thời gian :
– Bắt đầu 14:00 19/02/2021 đến 24h 05/03/2021
 Nội Dung :
– Tính theo số lần Reset cao nhất của BXH All chủng tộc . 
– Bằng Resets bằng Level tính Reset cuối nhanh nhất
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 Cánh cấp 2 + May mắn Tuỳ chọn chủng tộc
2 Cánh cấp 2 Tuỳ chọn chủng tộc
3 Vũ khí rồng + Luck + 1 Option Tuỳ chọn chủng tộc
4 Lông vũ Tùy chọn chủng tộc
5 200.000 Gcoin Trực tiếp tài khoản
3. ĐUA TOP CHỦNG TỘC
 Thời gian :
– Bắt đầu 14:00 19/02/2021 đến 24h 26/02/2021
 Nội Dung :
– Tính theo số lần Reset cao nhất của BXH từng chủng tộc . 
– Đổi giới tính từ ngày 10/01/2020 sẽ bị loại
– Phần thưởng trao theo chủng tộc
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 Lông vũ Theo chủng tộc
4. ĐUA TOP MASTER
 Thời gian :
– Bắt đầu 14:00 19/02/2021 đến 24h 26/02/2021
 Nội Dung :
– Tính theo BXH Master
– Nếu bằng điểm Master ( tính theo lần Up Master cuối nhanh nhất )
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 1 Hộp Vũ khí rông + 40 Ngọc Ước nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
2 1 Hộp Vũ khí rông + 30 Ngọc Ước nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
3 1 Hộp Vũ khí rông + 20 Ngọc Ước nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
4 20 Ngọc Ước Nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
5 10 Ngọc Ước Nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
5. ĐUA NẠP NGÀY T
 Thời gian :
– Bắt đầu 14:00 19/02/2021 đến 24h 29/02/2021
 Nội Dung :
– Tính số Gcoin nạp nhiều nhất trong ngày
 Phần Thưởng:
Top
Điều kiện > 5.000.000 TOP Nạp liên tiếp > 10.000.000
1 1 Pedan hoặc 1 Rings + 1 Option tuỳ chọn TOP 1 / 2 ngày liên tiếp : Vũ khí rồng + + Luck + 1 Option
2 Hộp quà Ring + Pedans TOP 1 / 3 ngày liên tiếp : Lông vũ hoặc HHHT
6. ĐUA TOP BANG HỘI 
 Thời gian :
– Bắt đầu 14:00 19/02/2021 đến 24h 05/03/2021
 Nội Dung :
– Tính theo số lần Reset cao nhất của BXH Bang Hội
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 250 Ngọc Ước Nguyện + 250 Ngọc Tâm Linh Trao cho chủ Guild
2 200 Ngọc Ước Nguyện + 200 Ngọc Tâm Linh Trao cho chủ Guild

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nohover hover