Event Đua Top Aphatest máy chủ Ma Thuật

ĐUA TOP THỬ NGHIỆM MÁY CHỦ DEVIAS
(Từ 14h ngày 17-02 đến 21h ngày 18-02-2021)


Không giới hạn reset.
Reset nhiều nhất sẽ đạt giải


Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 150.000 Gcoin Trực tiếp tài khoản
2 100.000 Gcoin Trực tiếp tài khoản
3 50.000 Gcoin Trực tiếp tài khoản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nohover hover